Båtklubben Gripen

Grundad 1962

Söker du båtplats i Strängnäs?


Vi har ett fåtal platser kvar just nu.

Du kan anmäla intresse genom att ställa dig i kö. Om Eldsundsviken.


- Bryggorna är försedda med gallergrindar som gör att du kan liggga tryggt i Eldsunds-viken.


- Bryggplatserna är även hyggligt vindskyddade.


- El finns utdraget till varje brygga.Tag kontakt med vår hamnkapten

Henrik Thernlund

070-530 10 40 om du behöver bryggplats  (se mer under fliken "Bryggplatser")


För medlemskap ta kontakt med vår

medlemsansvarige

Carina Boson

076-400 31 00

om du behöver bli medlem. (se mer under fliken "Bli medlem")Vi stödjer

BK Gripen

Välkommen till BK Gripen,

-Vi är en ideell bryggförening i Strängnäs.

-Vår hemmahamn är Eldsundsviken, snart även i Nabbviken.

Bryggan nu klar för transport till Strängnäs.

(2021-01-24)


Bryggan i Sundbyholm som klubben fick av Eskilstuna kommun är nu redo för transport till Strängnäs. Det som avgör när transporten kan genomföras är isläget som vi hoppas snart blir bättre. Idag så hackade medlemmar i styrelsen bryggan ren från is och fendrade av den mot befintliga gästbryggan i sundbyholm.

 

Klubben har också köpt 35 stycken begagnade Y-bommar. Dessa Y-bommarna renoveras så att de blir i toppen-skick. Så det kommer bli en hel del att göra under våren för våra medlemmar så att vi kan fortsätta vara billigast och mest ändamålsenliga båtklubb i Strängnäs.

Styrelsen har beslutat i val av entreprenör för flytt till Nabbviken.


Styrelsen har genomfört ett extra styrelsemöte för att besluta i frågan om val av offert och beställning. Bakgrunden är att Eskilstuna kommun nu har överlämnat 90 meter brygga till klubben. I entreprenaden ingår förutom bryggfästen och montering av flytbryggorna i Nabbviken, även bogsering av bryggorna från Eskilstuna till först Eldsundsviken där de "parkeras" under våren. Där skall vi snygga till bryggorna med ny träöverdäckning och se över elinstallationer, (betongelementen är i mycket gott skick). Därefter skall bryggorna, -innan sommaren, bogseras till Nabbviken och där monteras samt förankras.


Detta kan innebära att vi kanske måste ta ut en extra arbetsplikt av våra medlemmar i år för att få fina bryggor. 

Coronan påverkar årsmötet.


Enligt stadgarna skall klubbens årsmöte genomföras årligen under första kvartalet. Styrelsen ser mer anledning av coronabestämmelserna ingen möjlighet att genomföra årsmötet under första kvartalet. Inriktningen är att genomföra årsmötet så snart som möjligt, förhoppningsvis under 2:a kvartalet. Styrelsen ser inte att några större beslut behöver fattas vid detta årsmöte då årsmötet 2020 antog nya stadgar och gav inriktning för arbetet med flytten till Nabbviken. Så styrelsen jobbar vidare med de mandaten och de inriktningarna.

Styrelsen jobbar med offerter och bryggor till Nabbviken

Styrelsen jobbar nu för flytten till Nabbviken, vi har fått in offerter som efter helgerna kommeratt utvärderas. Dessutom har vi fått glädjande besked att Eskilstuna kommun (Stort Tack!) skänker oss bättre begagnade flytbryggor när de byter sina i Sundbyholm. Det blir en stor besparing för klubben att inte behöva köpa nya bryggor. Det som behöver åtgärdas för att bryggorna skall bli fina är ny trädäckning måste läggas och det kommer behöva genomföras av medlemmarna genom den arbetsplikt som klubben har. 


Nu har arbetena i NABBVIKEN börjat!

Arbetena i Nabbviken för våra nya bryggor har börjat. Lodning, riktningar och avstånd har tagits för att kunna detaljplanera hur vi skall ha de. Vi som var där var Henrik Thernlund, Kenneth Ingemarsson, som också har tagit bilderna, Åke Schylander och Tomas Näselius. Samt  motorbåten  PIO som arbetsbåt.

Arbetsplikt under detta Corona-år.

Alla medlemmar har att fullgöra 1 dags arbetspliktunder året eller betala avgiften för utrbliven genomförd arbetsplikt. På grund av Coronaepedemien kunde vi inte genomföra en gemensam arbetsdag. 


Du kan genomföra arbetsplikten enskilt och sen anmäla vad du har gjort genom ett Mail eller ett SMS till hamnkaptenen där du skriver vem du är och avd du har gjort så kommer ingen arbetspliktsavgift tas ut på nästa faktura.


Vad kan jag göra? Här kommer exempel på vad Du kan göra och sen rapportera in till hamnkaptenen.

- Röja vass

- Röja ogräs

- Olja bryggor

- Kolla och åtgärda spikar m m på brygga

- Skrapa och lacka bänkar vid bryggorna.

- Städa vid bryggor och förråd

- Åtgärda det du ser behövs göras i övrigt,

- Det kommer också att räknas!

ÅRSMÖTET 2020

Årsmötet genomfördes den 26:e april under nya (Corona-)former.

Mötet genomfördes utomhus med ordentliga avstånd och mycket frisk luft...

Protokollet hitta du här

ÅRSMÖTET 2020

Ladda ner möteshanlingar

Dagordningen


Budgeten


Revisionsberättelse


Verksamhetsberättelsen hitta du nedan.


BK Gripens verksamhetsberättelse


Här är klubbens verksamhetsberättelse som kommer att redovisas på åsmötet söndag den 26 april kl 15.00- Välkomna!


Under gångna året har, förutom förra årsmötet, 9st styrelsemöten och ett extra medlemsmöte genomförts. 

En städdag har också genomförts i maj.

Fokus under året har varit BK gripens framtid. I oktober så skrevs ett arrendeavtal med kommunen avseende bryggor i Nabbviken. Arrendet är på 10 år och förnyas därefter 5 år i taget.


Arbetet för att etablera i Nabbviken har påbörjats och pågår. Vi har ännu inte hittat den bästa lösningen för klubben avseende val av bryggor och landinfästningar. Målet är att ligga kvar i Eldsundsviken intill vi blir uppsagda där. Det i syfte att bygga så mycket kapital vi kan inför flytten.


Årets verksamhet har gett ett överskott på ca 126 000 kr vilket balanserats till nya året. Likvida medel uppgår vid årsskiftet till 502 000 kr


Jag tackar för genomförda möten och aktiviteter under verksamhetsåret.

Kan Du eller vet Du något om bryggor?

Vi behöver personer med kunskap om bryggor. Typer, priser, för och nackdelar. Vet Du var det finns begagnade bryggor till salu och så vidare. Vi behöver den kunskapen till arbetsgrupp Nabbviken. Hör av dig till ordförande eller vice ordförande enligt ARBETSGRUPP NABBVIKEN ovan.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.