Båtklubben Gripen

Grundad 1962

Söker du båtplats i Strängnäs?


Vi har ett fåtal platser kvar just nu.

Du kan anmäla intresse genom att ställa dig i kö. Om Eldsundsviken.


- Bryggorna är försedda med gallergrindar som gör att du kan liggga tryggt i Eldsunds-viken.


- Bryggplatserna är även hyggligt vindskyddade.


- El finns utdraget till varje brygga.Tag kontakt med vår hamnkapten

Henrik Thernlund

070-530 10 40 om du behöver bryggplats  (se mer under fliken "Bryggplatser")


För medlemskap ta kontakt med vår

medlemsansvarige

Carina Boson

076-400 31 00

om du behöver bli medlem. (se mer under fliken "Bli medlem")Vi stödjer

BK Gripen

Välkommen till BK Gripen,

-Vi är en ideell bryggförening i Strängnäs.

-Vår hemmahamn är Eldsundsviken.

ÅRSMÖTET

22 mars 2020

är

INSTÄLLT!

(med anledning av Coronaviruset)


Save the date!

Nytt datum för  årsmötet

är 26 April   

Det börjar bli dags för NABBVIKEN!

Klubben kommer att flytta sin verksamhet till Nabbviken. Arbetet med att planera och förbereda för flytten och inatallation av nya bryggor i Nabbviken ligger framför oss.

Därför behöver vi frivilliga till en arbetsgrupp för Nabbviken som vill stödja klubben i planering och genomförande. Känner Du att Du vill delta i denna arbetsgrupp hör av dig till styrelsen eller via länken här till ordföranden eller vice ordföranden.


Ordförande:

Peter Enbom

073-362 54 04

ordforande@bkgripen.se                             


Vice Ordförande:

Fredrik Karlström

073-810 20 44

viceordforande@bkgripen.se

Jobba i styrelsen!

- Anmäl Dig till valberedningen!

På årsmötet skall vi välja nya styrelseledamöter. Du som kan och känner för att stödja Strängnäs ideella båtklubb anmäl Dig till valberedningen. Vi behöver ordföranden, vice ordföranden och fem ledamöter som efter årsmötet beslutar om befattningar såsom, sekreterare, kassör, hamnkapten med mera.

Kontakta valberedningen här:

Valberedning:             

Patrik Stedt 

Ola Källstig 

valberedning@bkgripen.se


Kan Du eller vet Du något om bryggor?

Vi behöver personer med kunskap om bryggor. Typer, priser, för och nackdelar. Vet Du var det finns begagnade bryggor till salu och så vidare. Vi behöver den kunskapen till arbetsgrupp Nabbviken. Hör av dig till ordförande eller vice ordförande enligt ARBETSGRUPP NABBVIKEN ovan.

Snart dags för års- och bryggavgifter.

Inom kort kommer Du att få faktura/inbetalningskort på avgifterna till klubben, de skall vara betalda till sista mars i år. Vilka avgifterna är och hur mycket det kostar hittar Du på vår sida om avgifter.